301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
21 Aralık 2019 - Cumartesi 08:54 Bu haber 125 kez okundu
 
DOĞU TÜRKİSTAN’DA ‘POLITIK EĞITIM KAMPLARI’ DRAMI SÜRÜYOR!
Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan’daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu P
Yerel Haberler Haberi


2000 yılı sonrasındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin, sınırlarının doğu ve
batısında iki farklı yüzle ortaya çıkmaktadır. Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma
politikaları yürütülen Doğu Türkistan tüm dünya gündeminden saklanmakta, Müslüman Uygurlar her
türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri 2017
Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan’daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu Politik Eğitim
Kampları’na göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil
anlamına gelmektedir. Çin’in ‘eğitim kampı’ olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon
insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Doğu Türkistan‘da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi
Almanya‘sı uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan
insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde
yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm
nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup,
içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat
kat üstündedir. İnsanlar, sırt üstü yatma imkânına bile sahip olmadıkları için, ancak yanlarına dönerek
yatmaktadırlar.
TOPLAMA KAMPLARINDA İŞLENEN HAK İHLALLERI
Uygulanan yol ve yöntemlere bakıldığında Çin yönetiminin halihazırda bütün Uygurları ‘suçlu’ olarak
kabul ettiği, din ve geleneklerine bağlı Uygurları terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Kamplardan
çıkmayı başaranların ifadelerine göre toplama kamplarında mahkûmları su tanklarına daldırma, kadın
tutukluların yüzlerinde ve vücutlarında sigara söndürme, bileklerinden asılan tutukluları copla dövme,
elektrik verme, değişik, acı verici nesnelerle dövülme, soğukta bekletme, yoğun ve parlak ışıkla
körleştirme, uzun süre gergin pozisyonda tutma, uykusuz, aç ve susuz bırakma, günlerce “kaplan
koltuğu” denen hareketsiz koltuklarda oturtma, elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak dolaştırılma
gibi kötü muameleler yapılmaktadır.
Bu türden işkenceler fiziksel veya zihinsel bozukluklarla, çoğu zaman da ölümle sonuçlanmaktadır.
Batılı kaynaklara göre Doğu Türkistan‘da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı
bulunuyor. Bu her Uygur ailesinden en az bir kişinin söz konusu kamplarda tutuklu olduğu anlamına
gelmektedir. Tutuklu olanlar genellikle 20 - 40 yaş arasındaki Uygur erkeklerdir. Bu kamplardaki
Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyorlar.
ACIL CEVAP BEKLEYEN SORULAR
- Çin insan haklarına tamamen aykırı bulunan bu kampları neden açma gereği duymuştur?
- Kamplar nerelere kurulmuştur ve kaç adettir?
- Buralarda ne kadar kişi tutulmaktadır?
- Bu insanlar hangi gerekçelerle tutuklanmışlardır?
- Kampların yaşam koşulları nasıldır?
- Kamplarda tutuklu bulunanlara günlük olarak neler yaptırılmaktadır?
- Kamplarda tutuklu bulunanların sağlık durumları nasıldır?
- Kamplarda hayatını kaybedenlerin sayıları ve ölüm gerekçeleri nedir?
 
- Kamplarda tutuklu bulunanların sahipsiz kalan çocuklarının, eş ve yakınlarının akıbeti nedir?
- Kamplar uluslararası gözlemcilere neden kapalı bulunmaktadır?
DOĞU TÜRKISTAN’DAKI DIĞER HAK IHLALLERINDEN BAZILARI
Doğu Türkistan’daki Uygurlara yönelik dini baskılar gün gittikçe artmaktadır. Baskılar 1970’li
yıllardaki ‘Kültür Devrimi’nden sonra en üst noktaya ulaşmıştır.
1- Camiler ve mescitlerin birçoğu yıkılmış, bazıları eğlence mekânlarına dönüştürülmüştür.
Mevcutlara ise Çin bayrağı ve devlet başkanı Xi JinPing’ın fotoğrafları asılmıştır.
2- İslami kıyafetler ve sakal, bıyık dini aşırılık olarak kabul edilerek yasaklanmıştır.
3- Memurların, işçilerin, 18 yaşından küçüklerin ibadet yerlerine girmeleri ve ibadet etmeleri
yasaktır.
4- Öğrencilerin dini kurs ve okullarda okumaları yasaktır.
5- Ramazan ayında oruç tutmak ağır suçtur, alkol kullanmamak dini aşırılık olarak
görülmektedir.
6- Uygur kızlar Doğu Türkistan'dan Çin'in iç kesimlerine ucuz iş gücü olarak götürülmekte, Çinli
yerleşimciler ise Doğu Türkistan’a taşınarak bölgenin demografik yapısı değiştirilmektedir.
Uygurlar ağır vergi yükleri ile ezilmektedir.
7- Çin yönetimi Uygurlara yönelik asimilasyon adımlarına hız vererek “ikiz akraba” politikasını
uygulamaya koymuştur. Buna göre erkekleri ‘eğitim kamplarına!’ gönderilen ailelere Çinli
bireyler zorla yerleştirilerek mahremiyet zedelenmekte ve Uygurlar sıkı takibe alınmaktadır.
8- Uygur memurlar öldükten sonra cesetlerinin yakılmasına ait sözleşmeye imza atmaya
zorlanmaktadır; İslami geleneğe uygun defin töreni yasa dışı ilan edilmiştir.
9- Uygurlara verilen ana dilde eğitim hakkı Çin anayasasından kaldırmıştır. Yasaklanan kitapları
okuyan ya da bulunduran kişiler 5 seneden 20 seneye kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.
10- 1949‘dan bugüne Uygurların kullandığı alfabe üç defa değiştirilerek Uygurların okuma yazma
oranını iyice düşürülmüştür.
11- Çin resmi medya organlarına göre 17,5 milyon insan zorunlu olarak sağlık kontrolünden
geçirilip, kan tahlilleri yapılmıştır. Çok sayıda Uygur’un organlarının çalınması ve donör
olarak kullanılmış olma ihtimalleri oldukça yüksektir.
12- Çin, 2017 yılından itibaren Doğu Türkistan‘da satılan çeşitli gıda ürünleri üzerinde bulunan
“Helal” simgesini yasaklamış, helal olan et ürünleriyle domuz etini yan yana satma
zorunluluğu getirmiştir.
13- Uygurların İslami geleneğe uygun şekilde evlenmesi yasaklanmıştır. Uygur kızlarına
Çinlilerle zorunlu evlilikler yaptırılarak milli ve dini kimlikleri asimle edilmeye
çalışılmaktadır.
14- Çin hükümeti 2016 yılından itibaren yeni doğan Uygur çocuklarına dini ve milli kimliği
andıran 29 ismin verilmesini yasaklamıştır.
15- Çin rejimi Uygurların tarihi eserlerini yok ederek kültürel bir kıyım gerçekleştirmiştir.
16- Yurtdışındaki Uygurların Doğu Türkistan‘daki aileleriyle alakası kesilmiştir.
17- Çin hükümeti yurt dışında eğitim gören çok sayıda Uygur öğrencinin ailesini rehin almak
suretiyle onlara baskı yaparak Doğu Türkistan‘a dönmeye mecbur etmiştir.
 
Mahmut Eraslan Adana İHH Başkanı
 
STK VE VICDAN SAHIPLERININ TALEPLERI
Uluslararası Kamuoyuna:
1- Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle
ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya
koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı,
Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir.
2- Çin uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan’da yapmış olduğu tüm hak ihlali
uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT) uluslararası toplumu, Gambiya-Myanmar örnekliğinde olduğu gibi acil göreve
davet etmelidir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere hak ve hukuka, insan haklarına riayet eden
bütün ülkeler konunun takipçisi olmalıdırlar.
3- Sivil Toplum Kuruluşlarının Doğu Türkistan’ı ziyaret etmeleri sağlanmalı. Bu ziyaretler doğal
ve durum tespiti yapılabilecek ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Bölgede iletişim kurulacak
kişilerin ziyaret sonrasında başlarına bir şey gelmeyeceği garanti altına alınmalıdır.
4- Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin
mallarını BOYKOT etmelidir.
5- Çin dünya çapında sadece ekonomik hamleleriyle değil aynı zamanda lobi faaliyetleriyle de
dikkat çekmektedir. Çin’in kirli lobi faaliyetlerine dikkat etmek gerekmektedir.
6- Çin’in insanlık dışı hukuksuz uygulamaları tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır.
Çin Hükümetine:
7- Çin, kendi yasalarına ve taraf olduğu uluslararası antlaşmalara aykırı olan Politik Eğitim
Kamplarını hemen kapatmalı ve bu kamplarda isteği dışında tutulan insanların maddi-manevi
zararları karşılanmalıdır.
8- Doğu Türkistan’da devam edegelen demografik değişikliklere son vermeli, Uygurlardan
müsadere edilen toprak ve mülkler iade edilmelidir.
9- Doğu Türkistan‘da yaşayan Uygurların yurtdışına seyahat yasağı ve yurtdışındaki Doğu
Türkistanlıların memleketlerine dönüş ve akraba ziyareti engeli kaldırılmalıdır.
10- Yurtdışında akrabası olanlara yönelik denetim ve gözetim kaldırılmalı, para gönderme, posta,
telefon, haberleşme engeli kaldırılarak en temel haklardan olan iletişim ve haber alma
özgürlüğü sağlanmalıdır.
11- Uygurların şahsi bilgisayar ve cep telefonlarını gerekçesiz kontrol etme uygulaması
kaldırılmalıdır.
12- Uygurların evlerine yönelik gerçekleştirilen gerekçesiz baskınlar ve Uygur-Çinli ‘zorunlu
akraba’ ya da ‘ikiz aile’ uygulamasına derhal son verilmelidir.
13- İnanç ve ibadetlere, giyim kuşam ve örf adetlere yönelik yasaklar bir an evvel kaldırılmalı,
camiler ve tüm ibadethaneler olması gerektiği gibi özgür olmalıdır.
14- Dil, kültür ve eğitimin önündeki engeller kaldırılmalı, Uygurlar ana dilde eğitim yapabilmeli,
tarihi eserler, kitap ve kütüphaneler korunmalı, okullar ve üniversiteler erişilebilir olmalıdır.
15- Ekonomik baskılar, gerekçesiz vergiler ve el koymalar, Uygur kızların uzak bölgelere işçi
olarak zorunlu gönderimleri son bulmalı, devlet dairelerinde ve iş bulma hususunda Uygurlara
Çinlilerle eşit rekabet imkanı oluşturulmalı, bölgeye ait zenginlikler halkın refahı için
kullanılmalıdır.
16- Seyahat özgürlüğü, evlilik, helal gıdaya erişim ve benzeri haklar iade edilmelidir.
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: DOĞU, TÜRKİSTAN’DA, ‘POLITIK, EĞITIM, KAMPLARI’, DRAMI, SÜRÜYOR!,
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
İstanbul
Yağışlı
Güncelleme: 29.01.2020
Bugün
- 11°
Perşembe
- 13°
Cuma
- 10°
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
İstanbul

Güncelleme: 29.01.2020
İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:44
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Sivasspor
41
0
2
5
12
19
2
Fenerbahçe
37
0
4
4
11
19
3
İstanbul Başakşehir
36
0
3
6
10
19
4
Trabzonspor
35
0
3
5
10
18
5
Alanyaspor
35
0
4
5
10
19
6
Galatasaray
33
0
4
6
9
19
7
Beşiktaş
30
0
7
3
9
19
8
Göztepe
29
0
6
5
8
19
9
Çaykur Rizespor
24
0
9
3
7
19
10
Gaziantep FK
24
0
7
6
6
19
11
Yeni Malatyaspor
24
0
6
6
6
18
12
Denizlispor
22
0
9
4
6
19
13
Gençlerbirliği
21
0
8
6
5
19
14
Konyaspor
18
0
9
6
4
19
15
Antalyaspor
17
0
10
5
4
19
16
Kasımpaşa
15
0
12
3
4
19
17
MKE Ankaragücü
13
0
10
7
2
19
18
Kayserispor
11
0
12
5
2
19
Arşiv Arama
Haber Yazılımı